Blå_Trå med Shannon Mowday

Arrangementsinformasjon

Velkommen til Blå:Trå konsert med Shannon Mowday med jazzstudenter ved UiS